01/06/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng SwanPark tháng 05 năm 2019

Công trường của SwanPark tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính và cơ sở hạ tầng:

1. Cất nóc Nhà phố thương mại

2. Tiếp tục hoàn thành biệt thự mẫu

3. Thi công đường nội bộ

4. Tiếp tục xây tường gạch và trát mặt ngoài theo hình thức cuốn chiếu.