23/01/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng SwanPark tháng 12 năm 2018

Công trường của SwanPark đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính và cơ sở hạ tầng:

1. Sàn dầm của tầng 4 theo hình thức cuốn chiếu.

2. Đường giao thông nội bộ và hệ thống MEP (điện, nước, nước thải…)

SwanPark sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến các bạn trong thời gian tới.