01/08/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng SwanPark tháng 07 năm 2019

Công trường của SwanPark tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính và cơ sở hạ tầng: 
- Tiếp tục xây tường gạch và trát mặt ngoài theo hình thức cuốn chiếu.
- Sơn phết tường ngoài
- Cất nóc toàn bộ căn hộ
- Đẩy mạnh thi công những tuyến đường nội bộ

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: nhà, cây, xe môtô, bầu trời và ngoài trời