27/02/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng SwanPark tháng 01 năm 2019

Công trường của SwanPark đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính và cơ sở hạ tầng:
Tiếp tục thi công phần bê tông cốt thép và xây tường gạch theo hình thức cuốn chiếu.
Lắp đặt hệ thống thoát nước và thi công đường nội bộ (xây lề đường và thi công phần mặt đường)