01/05/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng SwanPark tháng 04 năm 2019

Tiến độ xây dựng SwanPark tháng 4/2019
Công trường của SwanPark tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính và cơ sở hạ tầng: 
Tiếp tục xây tường gạch và trát mặt ngoài theo hình thức cuốn chiếu.
Chuẩn bị cất nóc Nhà phố thương mại
Trồng thêm cây xanh cho khu vực cảnh quan