01/07/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng SwanPark tháng 06 năm 2019

Công trường của SwanPark tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính và hoàn thiện các đường nội khu.