07/04/2021

SwanCity trao thưởng cho khách hàng sở hữu SwanPark The Garden Town giai đoạn 2

SwanCity trao thưởng cho khách hàng sở hữu SwanPark The Garden Town giai đoạn 2

Ngày 27/3/2021, SwanCity đã tổ chức chương trình rút thăm cho các khách hàng sở hữu SwanPark The Garden Town giai đoạn 2. Ba phiếu mua hàng tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim trị giá mỗi phiếu là 200.000 đồng đã được trao cho ba khách hàng may mắn là: Lê Hoàng Thông, Phạm Tấn Tùng và Phạm Hoa Tường Vi.

Khu đô thị xanh tích hợp đa chức năng SwanPark được phát triển bởi thương hiệu SwanCity đang là một địa chỉ được ưu tiên lựa chọn của khách hàng và nhà đầu tư.